Detachering

Jeugd-Punt is op interimbasis inzetbaar op uitvoerend- en managementniveau. Is uw organisatie aan het veranderen, heroverwegen of is er een tijdelijke aanvullende financiering voor een project? Jeugd-Punt bespreekt graag de mogelijkheden met u om personele bezetting te regelen.

 

Uitvoerend jongerenwerk

Onbetaald verlof, zwangerschap, langdurig ziekteverzuim? Het zijn periodes waarin de dagelijkse gang van zaken door gaat, maar het desbetreffende personeel voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. Jeugd-Punt biedt organisaties voor (jeugd-)welzijn de mogelijkheid dit te overbruggen door middel van tijdelijke inzet.

Onze adviseurs hebben ervaring in het leiden van projecten op gebied van jeugdwelzijn en zijn gewend binnen een afgesproken tijdsbestek resultaten te halen. Dit geldt zowel op het terrein van uitvoering, als op beleidsmatig niveau.


In praktijk hebben opdrachten een gemeenschappelijk kenmerk; het realiseren van verandering. Nieuwe vragen (eisen) van opdrachtgevers, meer werken in samenwerkingsverbanden en realiseren van aantoonbare effecten in de samenleving zorgen er voor dat jeugdbeleid en jeugdwelzijnswerk anders georganiseerd worden. Voor de mensen die het werk moeten doen vraagt dat andere competenties en bevorderen van deskundigheid. Voor ontwikkeling, aansturing en implementatie van verandering staan onze adviseurs klaar om te managen.