Jongerencoaching

Al in 2006 is door Jeugd-Punt het product ‘jongerencoach’ ontwikkeld. Vanuit het werkveld kwamen namelijk vragen om extra ondersteuning voor jongeren, die de hulpverlening zelf niet wisten te bereiken.

Deze jongeren werden door de jongerencoach gemotiveerd tot het aanvaarden van hulp door de hulpverlening. Later kwamen daar andere doelgroepen bij, zoals jongeren die uit een residentiële inrichting kwamen en moeite hadden zich te handhaven in hun leefomgeving. Inmiddels zien de jongerenwerkers vaker jongeren met problematiek, die met behulp van een afgebakend ondersteunend traject zelf hun problemen kunnen aanpakken. Voor die groep is de methodiek ontwikkeld.
 
Anno 2012 is het product ‘jongerencoach’ vernieuwd, omdat het werkveld maar ook de lokale overheden aan verandering onderhevig zijn. In het preventieve kader waarbinnen het jongerenopbouwwerk opereert, was het van belang dit product aan te passen aan de huidige ontwikkelingen.
Voordat een situatie rondom een jongere tot een ernstig probleem is verworden, kan de jongerencoach/jongerenwerker op voorhand en aan de voorkant met de jongere en zijn omgeving actie ondernemen. De jongerencoach/jongerenwerker, die de ‘taal van de jongeren’ spreekt, vindplaatsgericht werkt en uit gaat van de kwaliteiten van de jongere, is de juiste persoon om met deze jongeren aan de slag te gaan.
 
Het product jongerencoach levert zo een antwoord op de beschreven ‘doorontwikkeling’ van de Centra voor Jeugd en Gezin, voor wat betreft het preventief jeugdbeleid voor jongeren vanaf 13 jaar.
 
De jongerencoach gaat met jongeren, die via CJG-partners of andere netwerkpartners zijn aangemeld, een traject aan.  Een partner is bijvoorbeeld de coördinator van het CJG, maar ook een collega jongerenopbouwwerker, die de jongere van de straat kent. Een jongere, die in traject wordt genomen, is op de juiste plaats om voldoende handvatten mee te krijgen en zodoende zijn probleem met behulp van de sociale omgeving te kunnen aanpakken. De sociale omgeving kan een ouder zijn, maar ook vrienden of anderen, die op positieve wijze een bijdrage leveren aan de oplossing van de hulpvraag.
 
De methodiek wordt dus gebaseerd op de kracht van de jongere en zijn leefomgeving.