Ondersteuning jongereninitiatieven

Activiteiten hebben in het sociaal cultureel werk en jongerenwerk een centrale plaats. In veel gevallen is een beroepskracht daar dan verantwoordelijk voor en erg druk mee. In een accommodatie is er ook nog het risico dat een beroepskracht meer voor de orde aanwezig moet zijn en jongeren zelf alleen maar activiteiten “consumeren”. Dat wil niet zeggen dat er geen vrijwilligers actief zijn of dat dergelijke activiteiten niet zinvol kunnen zijn, maar wanneer het niet leuk of gezellig wordt gevonden kunnen jongeren ook weer vrij gemakkelijk afhaken.

De jongerenwerkers van Jeugd-Punt hanteren het uitgangspunt, dat wanneer jongeren vanaf 15 jaar en ouder iets willen, ze geholpen kunnen worden om het te realiseren. We spreken al een aantal jaren van ondersteuning van initiatieven, inmiddels blijkt dit ook goed aan te sluiten op prestatieveld 1 van de WMO: actief burgerschap.
Om dit op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden is er een raamwerk waaraan initiatieven van jongeren moeten voldoen. Het gaat dan om een verantwoorde begroting, voldoende bezetting van vrijwilligers, organisatie, veiligheid en voldoen aan de juiste vergunningen en daarbij behorende eisen. In een startfase neemt Jeugd-Punt de eindverantwoording, na verloop van tijd moet er een organisatie staan die in staat is zelfstandig te functioneren.
Het hanteren van dit uitgangspunt heeft tot gevolg dat jongeren:

Leren samenwerken met elkaar en met de omgeving:
Een groep die iets wil zal merken dat afspraken maken en nakomen meestal een moeizaam proces is. De consulent helpt jongeren dit soort processen, en vaak daarbij horende conflicten, tot een goed einde te brengen.

Eigen verantwoording (leren) nemen voor invulling van hun vrije tijd:
Het is binnen dit kader niet mogelijk om naar anderen te wijzen wanneer het tegenvalt. Jongeren krijgen vaak te horen wat er niet kan, zelf iets mogelijk maken geeft voldoening. Ook voor “moeilijkere” groepen is het een uitdaging om zelf iets te realiseren.

Op verschillende niveaus deelnemen aan het maatschappelijk leven:
Om een idee mogelijk te maken is er een ruimte nodig en vaak ook apparatuur. Er moet publiciteit gemaakt worden en vanuit de gemeente moet er toestemming zijn. Voor grotere evenementen is ook overleg met de politie noodzakelijk. De jeugdwerker geeft informatie over de benodigde stappen en wijst de weg naar instanties voor het regelen van zaken.

Positief bekend komen te staan en waardering krijgen voor hun inzet:
Bovenstaande zaken houden ook in dat lokaal bekend wordt dat jongeren zelf het initiatief nemen om iets te organiseren. In de vaak overwegend negatieve publiciteit geeft dat een ander beeld.

Het is een breekbaar proces en niet gegarandeerd succesvol. Voor sommige groepen zijn in wisselende samenstelling meerdere pogingen nodig om uiteindelijk iets van de grond te krijgen. Wanneer het wel lukt is er voor langere termijn een cultuur en sfeer neergezet waarin jongeren weten dat er mogelijkheden zijn en voelen ze zich serieus genomen.

Voor jongeren onder de 15 jaar (tieners) neemt Jeugd-Punt de eindverantwoording, maar er wordt zo veel mogelijk overgelaten aan de tieners zelf.

 

Sommige initiatieven voor en door jongeren worden mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het VSBfonds. In Kamerik (Woerden) is dankzij zo'n bijdrage bijvoorbeeld een skateplek voor de jeugd aangelegd en in Breukelen (Stichtse Vecht) draagt het VSBfonds mede bij aan de realisatie van jeugdcultuurfestival Breukpop.