Nederlands (Nederland) English (United States)
  |  Login

Stap 1 participatie: informatie inwinnen

 

Om beslissingen te nemen, activiteiten te organiseren of de juiste diensten aan te bieden is informatie nodig. Wanneer het jongeren betreft is het dus nodig te weten wat belangrijk gevonden wordt, wat zijn de trends, welke verschillende wensen en behoeften leven er. Dit kan gaan om het aanbod van het verenigingsleven, het organiseren van jeugdhulp of de inrichting van speel- en ontmoetingsplekken in een wijk. Ter illustratie: een nieuw smaakje van Coca Cola zal nooit op de markt worden gebracht zonder uitvoerig informatie in te winnen. Daar worden miljoenen aan besteed. Vormen om dit te organiseren zijn:

Onderzoek

Gedegen vragen stellen en een representatief beeld geven van de mening van (groepen) jongeren. Bijvoorbeeld het periodieke GGD gezondheidsonderzoek. Onderzoek onder jongeren geeft vaak een veel breder beeld dan het lokale, maar levert wel veel informatie op die gebruikt kan worden.

Enquête

Een representatieve groep wordt gevraagd naar de mening. Dit kan op allerlei gebied zijn. Een enquête is bij uitstekgeschikt om lokale ontwikkelingen, wensen en  behoeften in beeld te brengen.

Jongeren interviewen jongeren

Jongeren zijn zelf vaak het best in staat om te achterhalen wat belangrijk is. Stichting Alexander ontwikkelde de methode en jongeren worden daarvoor getraind.

Monitoring

Bestaande afspraken en afgesproken ontwikkelingen worden getoetst en effecten worden gemeten.

Benchmarking

Een panel wordt bevraagd, mogelijkheden worden bediscussieerd in verschillende stadia van planvorming en uitvoering.