Nederlands (Nederland) English (United States)

Stap 2 participatie: advies vragen en krijgen

 

De informatie, die jongeren geven op allerlei gebied, kan ook benut worden om jongeren zelf te vragen hoe besluiten er uit zouden moeten zien, hoe ontwikkelingen vorm gegeven moeten worden of hoe de inrichting van een speelplek wordt. (Jongeren zijn natuurlijk ook goed in staat om ongevraagd advies te geven en zelf initiatieven te ondernemen.)
Advies is ook een middel om ongewenste  ontwikkelingen tegen te gaan. Jongeren krijgen veel advies over allerlei zaken die hun leven raken. Dit is over het algemeen advies van volwassenen aan jongeren over allerlei risico’s die bij hun ontwikkeling horen. Over roken, drinken, seks. Vormen om advies te krijgen en te geven zijn:
 

  • Commissies, panels en werkgroepen: binnen verenigingen, het onderwijs, het buurthuis, het wijkcomité. Jongeren geven in georganiseerd verband een advies. Of maken daarvoor een (beleids-)plan of leveren een idee aan.
  • Actiegroep: op eigen initiatief presenteren jongeren hun wensen en geven aan hoe iets geregeld zou moeten worden.
  • Een actieve vorm van enquêteren, zoals in de SPOK methode wordt gebruikt (SPOK = sociaal pedagogisch opvoedingsklimaat). Naast het vragen naar de mening van tal van zaken, wordt ook gevraagd naar verbeteringen en oplossingen. In de uitvoering van deze suggesties wordt de hele buurt betrokken, dus uiteraard ook jongeren.
  • Andere initiatieven waarbij jongeren hun mening uiten zijn tal van websites. Soms door andere organisaties gestart, bedoeld om jongeren te activeren (Lagerhuis van de VARA) andere op eigen initiatief, zoals de site Magreb waar jonge Marokkanen met elkaar en andere jongeren discussiëren. Deze vorm kan ook uitstekend lokaal gebruikt worden om ideeën te vormen en te bediscussiëren en te komen tot een gedegen advies.
  • Adviesteams: in het verlengde van de Alexander methode wordt er met jongerenteams gewerkt om advies en informatie te geven over risico’s. Zo lopen er in de zomer een SOA team aan de costa’s in Spanje en alcoholteams op de campings in Zeeland.