Nederlands (Nederland) English (United States)

Stap 3 participatie: besluitvorming en uitvoering

 

Besluitvorming

Daadwerkelijk een concrete bijdrage leveren aan het maatschappelijk leven gebeurt wanneer jongeren de eigen beslissingen nemen en daar verantwoordelijk voor zijn. Vormen van besluitvorming zijn:

 • Het vrijwilligerswerk, zoals de Katholieke Plattelands Jongeren en de tal van stichtingen en jongerenverenigingen die een recreatief activiteitenaanbod realiseren. De bestuursleden zijn dan wel minstens 18 jaar.
 • Binnen verenigingen, buurthuizen en jongerencentra zijn commissies en werkgroepen verantwoordelijk voor een eigen budget. Dit valt onder de bestuursverantwoordelijkheid, maar daarbinnen is eigen zeggenschap.
 • Op scholen voor voortgezet onderwijs wordt ruimte geschapen voor eigen beslissingen zoals de redactie van een schoolkrant.
 • Instellingen, die met en voor jongeren werken, laten jongeren zelf zaken bepalen.

Uitvoering

Jeugd-Punt heeft ervaring met verschillende projecten en activiteiten op gebied van participatie:

 • Activerende inventarisaties
 • Jongerenraad
 • Gemeenteraadverkiezingen 12 – 18 jaar
 • Jeugdpanels op thema’s als (verkeers)veiligheid, uitgaan en dergelijk
 • Inspraaktraject ontmoetingsvoorzieningen
 • J-score sportverenigingen
 • Coaching “Whoznext” teams
 • Ondersteuning initiatieven

Tot slot

Dé jeugd bestaat niet. Veel jongeren vinden hun eigen weg, ook op gebied van maatschappelijke deelname. Ze zijn actief bij een vereniging, doen iets op school naast de lessen of zijn vrijwilliger bij een of ander club. Voor andere (groepen) jongeren zal dit gestimuleerd en georganiseerd moeten worden. Deze jongeren haken anders af en beoogde resultaten worden niet gehaald. In plaats van maatschappelijke deelname dreigt dan een gevoel van uitsluiting. Een weloverwogen doelgroepkeuze is dus noodzakelijk en de werkwijze moet hierop aangepast zijn.
Een andere doelgroep vormen de volwassenen. Deelname van jongeren aan de maatschappij vraagt voor veel volwassenen een aanpassing van houding en gedrag. Ideeën van jongeren moeten wel serieus genomen worden en een reële kans van slagen krijgen.