Preventie en voorlichting

De "Van Dale" omschrijft preventie als voorkomen en verhoeden, en definieert voorlichting als aanwijzing geven hoe men handelt, iets gebruikt of over iets denken moet.
In de dagelijkse praktijk van het jongerenwerk, maar ook in het jeugdbeleid, worden beide begrippen vaak in één adem genoemd. Bij Jeugd-Punt wordt het onderscheid met name bepaald door de groep van jongeren waar preventie of voorlichting zich op richt:

Preventie  richt zich op een leeftijdsgroep; ook jeugd waarbij (nog) geen risicogedrag te bespeuren valt krijgt informatie, wordt gestimuleerd een “gezonde” mening te vormen en leert vaardigheden om zich in de toekomst weerbaar op te stellen tegen groepsdruk.

Voorlichting  richt zich op specifieke groepen jeugd waarbij risicogedrag is geconstateerd. De voorlichting is bedoeld om risico’s aanvaardbaar te houden, maar liefst om het (ongewenste) gedrag te beïnvloeden en af te laten nemen of te stoppen.

Sinds de wet op de Jeugdzorg is het lokale belang van preventie en voorlichting meer onderkend en is het een belangrijk onderdeel geworden van het lokale jeugdbeleid.
Jeugd-Punt hanteert meerdere methodieken die door landelijke of regionale expertisecentra zijn ontwikkeld. De jongerenopbouwwerkers zijn in staat om jongeren te informeren op verschillende leefgebieden en zijn bekend met actueel informatiemateriaal van allerlei organisaties en ministeries. De wijze waarop dat gebeurt (gastlessen op basisscholen, voorlichtingsavonden, informatiepunten, spreekuren, folderrekken of combinaties hiervan) gebeurt op advies van Jeugd-Punt, maar in overleg met de opdrachtgever. Analyse van (groepen) jongeren en de lokale situatie vormt de basis voor voorgestelde keuzes.

Lees meer over:

 

Voorlichting op de basisschool

Binnen een opdracht kan Jeugd-Punt voorlichting geven aan groepen 8 van het basisonderwijs over uiteenlopende thema's als alcohol, tabak, drugs, cyberpesten of seksualiteit.. Zo worden tieners weerbaarder gemaakt tegen (groeps)druk die ze tegenkomen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

En kijk hier voor een voorbeeld van een gastles op school in Reusel.