Nederlands (Nederland) English (United States)

Outreachend voorlichten en 'peer educatie'

 

Op straat: outreachend voorlichten

In het ambulante jongerenwerk is vanzelfsprekend altijd aandacht voor drank- en druggebruik onder de jeugd. Jeugd-Punt wil echter meer doen dan groepen jongeren informeren. In overleg met de opdrachtgevers kiezen we voor een gestructureerde aanpak.  Zo hanteren we sinds jaren bij de voorlichting aan jongeren op straat onder meer de  methodiek “outreachend voorlichten” van het Trimbos Instituut.
Een team van jongerenopbouwwerkers (waarbij altijd de lokaal werkende jongerenwerker aanwezig is) gaat twee avonden met een groep aan de slag over kennis van middelen, effecten en risico’s. Door verschillende testen en spelvormen wordt het gebruik van groep en individu inzichtelijk maakt. Een derde avond wordt hierop teruggeblikt, onder meer met de vraag “heeft dit project geleid tot ander gedrag?”
De uitkomst van een proefproject in 2005 liet zien dat 35% van de jongeren aangeeft minder drank en drugs te gebruiken en 45% denkt er in elk geval serieus over na.
De methodiek is overigens ook toe te passen in een accommodatie.

Peer educatie

De jongerenwerkers van Jeugd-Punt werken ook met “Big Deal”; een methodiek voor zogeheten ‘peer educatie’. Leeftijdgenoten stellen onderling risicovol gedrag aan de orde en laten jongeren meer bewuste keuzes maken.
Jeugd-Punt maakte op basis van praktijkervaring daarnaast een eigen variant hierop dat sinds 2006 al meermalen is uitgevoerd. Binnen een lokaal samenwerkingsverband rond alcoholmisbruik wordt een project gestart, waar jongeren die aangemeld worden bij Halt betrokken worden. Zij krijgen een training om leeftijdgenoten te wijzen op de risico’s van overmatig alcoholgebruik. De deelnemende jongeren zijn allen in aanraking geweest met de politie in verband met alcoholmisbruik (openbare dronkenschap, vernielingen en dergelijke).
Jeugd-Punt geeft ook voorlichting aan vrijwilligers van sportverenigingen en in het (vrijwillig) jongerenwerk. De thema’s dan zijn vooral op verantwoorde manier alcohol te schenken en jongeren, die opvallen door hun drankgebruik, aan te spreken.