Nederlands (Nederland) English (United States)

Voorbeelden van preventieprojecten

 

Om drie redenen vindt Jeugd-Punt het belangrijk voorlichting te geven aan groep 8 op het basisonderwijs:

  • Vreemde ogen dwingen; het is voor tieners interessant om van een externe deskundige les te krijgen.
  • Ook de ouders krijgen informatie: lokale mogelijkheden voor hulp en opvoedingsondersteuning worden kenbaar gemaakt en uitgelegd.
  • De leerlingen leren op jonge leeftijd de jongerenwerker al kennen. Aangezien Jeugd-Punt in alle opdrachtgevende gemeenten ook ambulant werkt, komen zij elkaar ongetwijfeld op straat tegen en is de eerste brug al geslagen.

Alcohol, tabak en drugsvoorlichting op de basisschool

Al meer dan tien jaar geven de jongerenwerkers in opdrachtgevende gemeenten via gastlessen voorlichting aan leerlingen groep 8 over bijvoorbeeld alcohol, tabak en drugs. Ze zijn dus gewend om “voor de klas te staan”. Er wordt gewerkt met voorlichtingsmateriaal dat speciaal door Jeugd-Punt voor deze doelgroep is ontwikkeld. Het project omvat drie lessen, een terugkomavond voor de leerlingen na het eerste half jaar voortgezet onderwijs en een ouderavond. Naast kennis over middelen, spelen groepsdruk en weerbaarheid een prominente rol. Om het bereik van ook ouders te vergroten,  is de methodiek ‘ontwerpend leren’ ingevoerd. Kern hierbij is dat leerlingen zelf voorlichtingsmateriaal ontwerpen en dat aan de ouders presenteren. Met deze werkvorm is het bereik van ouders gestegen tot gemiddeld 80%.

Vuurwerkcampagne

In 2000 zijn de jongerenwerkers daarnaast gestart met de vuurwerkcampagne. Deze preventieve campagne richt zich op leerlingen groep 8 en vindt in december plaats, in de klas of op het schoolplein. Een jongerenwerker (soms samen met een wijkagent) legt uit wat de regels en risico’s rond het afsteken van vuurwerk zijn. Om de gevaren inzichtelijk te maken, kan gebruik gemaakt worden van “slachtoffers” van Lotus. Dit is een vrijwilligersorganisatie die tegen een onkostenvergoeding geschminkt slachtoffer zijn. (Lotus werkt ook mee aan rampenoefeningen.)
Het is voor de leerlingen (gelukkig) meestal voor het eerst dat ze zo beeldend geconfronteerd worden met de desastreuze gevolgen van verkeerd vuurwerkgebruik.
De voorlichting gaat ook in op de overlast die (oudere) mensen ervaren.

Weerbaarheidstraining

Jeugd-Punt organiseert deze training voor meisjes van 12–16 jaar. Er zijn 8 lessen die gebaseerd zijn op fysieke middelen om ongewenst gedrag te pareren. Twee 2 lessen gaan in op mogelijke acties wanneer ze met ongewenst gedrag zijn geconfronteerd.

Andere thema's

Naast bovengenoemde, is het mogelijk om gastlessen te geven over een thema op verzoek. Denk bijvoorbeeld aan: veilig online, (digitaal) pesten, intolerantie en discriminatie, seksualiteit, et cetera. Welk thema lokaal actueel is en om preventieve aanpak vraagt, wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever en aangeboden in samenwerking met het onderwijs. Voor alle genoemde thema's is een speciaal werkboek voor de leerlingen ontwikkeld.