Sportbuurtwerk

Sport vormt een belangrijk onderdeel van de sociale infrastructuur. Met sporten in de buurt wordt niet alleen tegemoet gekomen aan de behoefte van jongeren om informeel actief te zijn, maar worden ook maatschappelijke doelen bereikt. Er is gelegenheid voor ontmoeten, sociale vaardigheden ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen. Ook liggen er via de sportactiviteiten goede kansen voor sociale integratie van verschillende groepen jeugdigen. Sport is hierbij geen doel maar een middel om sociale maatschappelijke doelen te bereiken.

Jeugd-Punt heeft een methodiek sportbuurtwerk ontwikkeld, waarbij het informeel leren door de jeugdigen centraal staat. Er wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen en trainen van sociale vaardigheden. De sportactiviteiten worden zo veel mogelijk met de lokale sociale partners opgezet; sportverenigingen, buurtverenigingen, sociaal cultureel werk, onderwijs etc. De sportbuurtwerker inventariseert voortdurend de sportieve wensen en behoeften van jeugdigen en ook het aanwezige aanbod aan voorzieningen.
In overleg met de opdrachtgever wordt gekeken welke sportactiviteiten met welk sociaal maatschappelijk doel gewenst zijn en realiseerbaar zijn. Samen met de netwerkpartners en nadrukkelijk ook met inbreng van de jeugdigen zelf worden de activiteiten voorbereid en uitgevoerd.